Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Udział siedlisk leśnych na terenie Nadleśnictwa Durowo:


•    69 % ( 10414,27 ha) – lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych
•    31% (4685,22 ha) – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych


Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie są siedliska LMśw 32,9 % (4954,69 ha) i BMśw 24,9 % ( 3754.00 ha).


Udział gatunków lasotwórczych:


•    69  % – sosna, modrzew
•    12  % – dąb
•    7,7 % – olsza
•    6,6 % – brzoza
•    1,5 % - jesion
•    1,3 % – świerk
•    0,5 % - modrzew
•    1,4 % - pozostałe gatunki
 
Udział drzewostanów w klasach wieku:


Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).


•    11 % – I klasa
•    14 % – II klasa
•    33 % – III klasa
•    21 % – IV klasa
•    9  % – V klasa
•    5  % - VI klasa i starsze
•    7  % - KO i KDO