Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie naszego nadleśnictwa występuje 47 pomników przyrody, w tym:

  •     pojedyncze drzewa –  42 szt.
  •     grupy drzew – 4 szt.
  •     głazy narzutowe –  1 szt.

    
Najciekawsze pomniki to:

Dąb "Korfanty" około 280letni dąb szypułkowy o pięknym strzelistym pokroju z wysoko osadzoną koroną rosnący w sąsiedztwie rezerwatu "Dębina". Jest to drzewo mateczne wpisane do rejestru centralnego.

Najgrubszy dąb szypułkowy o obwodzie 687cm rosnący na terenie parku w Siernikach.

Grusza pospolita "Barbara" w wieku ok. 110 lat i obwodzie 230cm rosnąca przy siedzibie nadleśnictwa.