Wydawca treści Wydawca treści

Lasy HCVF

Podaje się do wiadomości wykaz powierzchni o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests).

Weryfikacja wyznaczenia lasów referencyjnych odbyła się podczas tworzenia Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Durowo na lata 2012 – 2021, zatwierdzonego przez Ministra Środowiska w dniu 5 kwietnia 2012r.

Na podstawie zarządzenia nr 25 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 29 grudnia 2017 roku dokonano weryfikacji wyznaczenia lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) kategorii 3.

Wszelkie uwagi dotyczące wykazu lasów referencyjnych można składać do Nadleśnictwa Durowo w formie pisemnej lub elektronicznej.