Wydawca treści Wydawca treści

Historia nadleśnictwa

Historia nadleśnictwa sięga roku 1900, kiedy to władze proskie upaństwowiły majątek polskiej rodziny Keglów i powiększyły wielkość lasów poprzez zalesienie znacznej powierzchni gruntów rolnych. Po odzyskaniu niepodległości powstało Nadleśnictwo Państwowe Durowo

1 lutego 1925 roku Rozporządzeniem Rady Ministrów utworzono Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu, w skład której weszło Nadleśnictwo Durowo.

Obsada nadleśniczych po II wojnie światowej:

  • Tadeusz Hawlicki 1945 - 1977
  • p.o. Kazimierz Łakomy 1977 - 1978
  • Jerzy Tarkowski 1978 - 1979
  • Alfons Jankiewicz 1979 - 1981
  • Andrzej Wędziński 1982 - 1985
  • Zbysław Thomas 1985 - 2014
  • Sławomir Kołacz 2014 - ...