Lista aktualności Lista aktualności

WAŻNA INFORMACJA

Informujemy o zaplanowanych pracach pozyskaniowych w okolicach Wągrowca.

Informujemy o zaplanowanych pracach pozyskaniowych w okolicach Wągrowca.

Nadleśnictwo Durowo informuje, że od 24 listopada 2020 r. będzie miała miejsce wycinka drzew w okolicach miasta Wągrowca, w oddziale 141 d. Cięcia te wynikają z potrzeb drzewostanu, a konieczność ich wykonania zawarta jest w obowiązującym nadleśnictwo planie urządzenia lasu na okres 1.01.2012 – 31.12.2021 r.

Jest to pierwszy etap tzw. rębni gniazdowej zupełnej. W myśl „Zasad hodowli lasu” rębnia ta ma na celu przebudowę drzewostanów o uproszczonym składzie gatunkowym, na mieszane (charakteryzujące się bogatszym składem gatunkowym) o kępowej formie zmieszania. Dzięki temu powstały drzewostan będzie cechował się większą odpornością biologiczną, a jego skład gatunkowy będzie odpowiadał siedlisku na którym rośnie. Wprowadzenie gatunków liściastych spowoduje podwyższenie wieku rębności drzewostanu.

Pierwszym zaplanowanym na ten rok etapem prac będzie usunięcie fragmentów drzewostanu o kształcie eliptycznym lub zbliżonym do prostokąta (tzw. gniazd), które w 2021 roku obsadzone zostaną gatunkami liściastymi. Za ok 10 lat, po uzyskaniu zwarcia oraz odpowiedniej wysokości tych drzew, wycięte zostaną drzewa z pozostałej powierzchni – tzw. powierzchni międzygniazdowej. Kolejnym krokiem będzie wypełnienie tej powierzchni gatunkami iglastym. Podsumowując, postepowanie takie ma na celu usunięcie starodrzewiu w momencie gdy jest on jeszcze gospodarczo przydatny, a następnie odnowienie powierzchni, tworząc drzewostan bogatszy niż ten, który rósł poprzednio. Efekty takich działań obserwujemy już np. przy drodze prowadzącej od baru „Arka” do siedziby leśnictwa Wągrowiec, gdzie praktycznie jednogatunkowy sosnowy drzewostan przebudowany został w widoczny obecnie wielogatunkowy młody las.

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z lasu czasowo obowiązywał będzie  zakaz wstępu na miejsce prowadzenia prac oraz tereny jemu przyległe, o czym informować będą stosowne tablice zawierające dokładny termin rozpoczęcia i zakończenia cięć.

Wycinka będzie regularnie nadzorowana przez właściwego terytorialnie leśniczego i podleśniczego leśnictwa Wągrowiec oraz przez innych pracowników służby leśnej  Nadleśnictwa Durowo.

Nadleśnictwo Durowo prowadzi sprzedaż detaliczną drewna. W związku z trwającą pandemią, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zarówno klientom jak i naszym pracownikom, preferowany jest kontakt telefoniczny z pracownikami terenowymi w celu szczegółowych ustaleń dotyczących zakupu surowca, a obowiązującym sposobem rozliczenia jest przelew. Wykaz telefonów umieszczony jest na stronie internetowej naszej jednostki – www.durowo.pila.lasy.gov.pl

W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.