Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Na terenie naszego nadleśnictwa znajdują się trzy użytki ekologiczne.

 

  • 50b gmina Budzyń,Żelice

0,52
Obiekt ekologiczny
E, dawne bagno
zadrz. Ol 18 – 15m3
zadrz. Ol 50 – 6 m3

  • 540g

Gmina Mieścisko
Gołaszewo
0,28
E/N
Użytek ekologiczny na bagnie;
porośnięty na 90%
powierzchni wierzbą

  • 551d

Gmina Skoki
Gołaszewo
0,74
UROCZYSKO
POMARZANKI
E/Ps
Użytek ekologiczny
na pastwisku; teren częściowo
zabagniony – na 90% pow.
porośnięty łozą