Lista aktualności Lista aktualności

Ostatnie pożegnanie.

Wspomnienie o Kazimierzu Łakomym – wieloletnim pracowniku Nadleśnictwa Durowo.

"Śmierć nie jest kresem naszego istnienia, żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach. Albowiem to dalej my a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia" (Albert Einstein)

W sobotę 7 listopada 2020 roku, dotarła do nas smutna wiadomość – odszedł wieloletni, emerytowany pracownik naszego nadleśnictwa– Kazimierz Łakomy.

Pan Kazimierz urodził się 20 lutego 1939 roku w Wolsztynie, w tym czasie jego ojciec był leśniczym leśnictwa Święte Jezioro w Nadleśnictwie Mochy. W tych okolicach rodzina spędziła kolejne lata, do momentu gdy ojciec został Dyrektorem Rejonu Lasów Państwowych w Wieleniu, a następnie przeszedł na to samo stanowisko w Wągrowcu. W tym czasie Pan Kazimierz ukończył szkołę podstawową oraz Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu. Biorąc pod uwagę, że dorastał w otoczeniu leśników - zarówno jego ojciec jak i dziadek wykonywali ten zawód - nie dziwi podjęta przez niego decyzja  o rozpoczęciu studiów leśnych na Wydziale Leśnym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, które ukończył w roku 1962. Całe swoje życie zawodowe związany byłz lasem, przez zdecydowaną większość swojej kariery zawodowej piastował funkcje kierownicze i nadzorcze w strukturach Lasów Państwowych. Zaraz po zdobyciu dyplomu rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Nadleśnictwie Durowo, w latach 1966 – 1970 decyzją Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Poznaniu trzykrotnie pełnił obowiązki nadleśniczego w Nadleśnictwach Sierniki (z siedzibą w Kakulinie), Grodziec oraz Linne. Od sierpnia 1973 roku zostało mu powierzone stanowisko zastępcy nadleśniczego Nadleśnictwa Durowo. W 1992 roku przeszedł na stanowisko inżyniera nadzoru w naszym nadleśnictwie, które piastował  do 2004 roku, kiedy to przeszedł na zasłużoną emeryturę. W uznaniu za zaangażowanie w swoją pracę otrzymał Odznakę Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego w 1974 roku oraz Złotą Odznakę Honorową za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego w 1976 roku. 6 czerwca 2003 Kazimierz Łakomy został odznaczony przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile najwyższym odznaczeniem jakim honoruje się leśników, w uznaniu ich szczególnych zasług dla leśnictwa – Kordelasem Leśnika Polskiego.

Pan Kazimierz - „człowiek lasu”, leśnik w trzecim pokoleniu, ojciec leśnika, myśliwy, pszczelarz. Do ostatnich dni nieprzerwanie realizował swoją pasję łowiecką w ramach wieloletniej aktywnej działalności w  tutejszym Kole Łowieckim 32 „Jeleń” w Wągrowcu. Zasiadał w strukturach tego koła oraz w Okręgowej Radzie Łowieckiej w Pile, za co uhonorowany został wieloma odznaczeniami łowieckimi, w tym najwyższym  - złomem.  Las znał jak mało kto, jego cechą rozpoznawczą była skrupulatność w dokumentowaniu swoich pasji. Dziś prowadzone przez niego na przestrzeni co najmniej 50 lat notatki, są niezastąpioną skarbnicą wiedzy dla kolejnych pokoleń.