Lista aktualności Lista aktualności

Oferta edukacyjna

Nadleśnictwo Durowo zaprasza do odwiedzania lasu.

Nadleśnictwo Durowo informuje, że od marca tego roku zmieniły się zasady korzystania z Ośrodka Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Durowo położonego przy ul. Leśniczówka Kaliska w Wągrowcu (OEL).

 

Zgodnie z nowym zarządzeniem Nadleśniczego Nadleśnictwa Durowo OEL może być udostępniany organizacjom społecznym, jednostkom samorządowym, jednostkom oświatowo-kulturalnym, komitetom rodzicielskim, służbom publicznym oraz innym zrzeszeniom, stowarzyszeniom lub organizacjom pożytku publicznego.

 

OEL udostępniany jest przede wszystkim w celach edukacyjnych i w takich celach udostępniany jest zawsze bezpłatnie.

 

W celach innych niż edukacyjne Ośrodek jest wynajmowany odpłatnie – 120 zł + VAT za pierwsze 2 godziny i 40 zł + VAT  za każdą kolejną godzinę.

 

ZASADY UDOSTĘPNIANIA OEL

 

Zajęcia edukacyjne w Ośrodku, w tym akcje, konkursy, lekcje terenowe, festyny, rajdy i inne mogą być przeprowadzane z udziałem pracownika nadleśnictwa lub bez jego udziału.

–             zajęcia z udziałem pracownika nadleśnictwa mogą odbywać się w godzinach 7.00-15.00. (na pisemny wniosek Zainteresowanego mogą to być inne godziny)

–             zajęcia bez udziału pracownika nadleśnictwa mogą odbywać się poza ww. godzinami

 

1.            Aby umówić termin wynajmu (niezależnie czy z pracownikiem czy bez) należy skontaktować się z osobą zajmującą się edukacją leśną w nadleśnictwie – mailowo: barbara.thomas@pila.lasy.gov.pl lub telefonicznie: 672685364 wew. 36.

2.            W przypadku zajęć edukacyjnych z przewodnikiem odbywających się poza godzinami pracy Nadleśnictwa wymagany jest pisemny wniosek do Nadleśniczego Nadleśnictwa Durowo.

3.            W przypadku zajęć edukacyjnych, po uzgodnieniu terminu należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA dostępną na stronie www.durowo.pila.lasy.gov.pl w zakładce edukacja.

4.            W przypadku zajęć innych niż edukacyjne, po uzgodnieniu terminu należy wypełnić WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE OEL NA CELE INNE NIŻ EDUKACYJNE dostępny na stronie www.durowo.pila.lasy.gov.pl w zakładce  edukacja.

5.            Skan podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA / WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE OEL NA CELE INNE NIŻ EDUKACYJNE należy przesłać na adres durowo@pila.lasy.gov.pl, lub dostarczyć osobiście odpowiednio przynajmniej 1 (KARTA), bądź 2 (WNIOSEK) tygodnie przed planowaną datą korzystania z OEL.

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAJĘĆ POZA OŚRODKIEM EDUKACJI LEŚNEJ Z UDZIAŁEM PRACOWNIKA NADLEŚNICTWA

– W LESIE,

– W REZERWACIE DĘBINA,

– NA SZKÓŁCE LEŚNEJ,

– W BIUROWCU NADLEŚNICTWA,

– NA ŚCIEŻKACH EDUKACYJNYCH

 

1. Aby umówić termin  należy skontaktować się z osobą zajmującą się edukacją leśną w nadleśnictwie  – mailowo: barbara.thomas@pila.lasy.gov.pl lub telefonicznie: 672685364 wew. 36. bądź z lokalnym leśniczym.

2.  W przypadku zajęć edukacyjnych z przewodnikiem odbywających się poza godzinami pracy Nadleśnictwa wymagany jest pisemny wniosek do Nadleśniczego Nadleśnictwa Durowo.

 3. Po uzgodnieniu terminu należy wypełnić KARTĘ ZGŁOSZENIA dostępną na stronie www.durowo.pila.lasy.gov.pl w zakładce edukacja.

 4.  Skan podpisanej KARTY ZGŁOSZENIA należy przesłać na adres durowo@pila.lasy.gov.pl, bądź dostarczyć osobiście przynajmniej 1 tydzień przed planowaną datą zajęć.